เครื่องวัดมิเตอร์

เครื่องชั่งดิจิตอล Ohaus

เครื่องวัดมิเตอร์

 • ไมโครแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ Galvanometer
 • ไมโครมิเตอร์ 0-25 มม. Micrometer 0-25 mm.
 • ไมโครมิเตอร์ 0-25 มม. (Mitutoyo) Micrometer 0-25 mm. (Mitutoyo)
 • โวลต์มิเตอร์ Voltmeter DC
 • โวลท์มิเตอร์ 1 ชุด (6 ตัว) Voltmeter (6 pcs./set)
 • สเฟียร์โรมิเตอร์ ความละเอียด 0.01 มม. Spherometer, Accurate 0.01 mm.
 • หัววัดรังสีอินฟาเรดแบบมิเตอร์ Infared Rays Tester
 • อะนิโมมิเตอร์ (ต่างประเทศ) Anemometer Lutron (AH-4223)
 • แอมมิเตอร์ DC Milliammeter
 • แอมป์โวลต์มิเตอร์แบบสาธิตขนาดตั้งโต๊ะ Amp-Voltmeter Demonstration
 • Demonstration Meter

***ภาพแทนสินค้าเท่านั้น คุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

Loading