เครื่องมือวัดและควบคุม

เครื่องมือวัดและควบคุม,กัลวานอมิเตอร์,เครื่องชั่ง,เครื่องวัดความต่างศักย์,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าฯลฯ