จอภาพและเครื่องฉายแสง

จอภาพและเครื่องฉายแสง

อุปกรณ์โสตทัศน์

  • กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Active Board,กระดานอัจฉริยะ
  • โปรเจ็คเตอร์สำหรับการศึกษา-ธุรกิจ ขาแขวน-ขาตั้งสำหรับโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สายคู่
  • จอรับภาพแบบแขวน-แบบตั้งทุกขนาด
  • แท่นพูดอเนกประสงค์,ระบบไมโครโฟนห้องประชุม
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง
  • กระดานไวท์บอร์ดติดผนังและเคลื่อนที่

Loading