ชีววิทยา

ชีววิทยา

จำหน่ายอุปกรณ์การเรียนการสอนหมวดชีววิทยา

  • กล้องจุลทรรศน์
  • เลนส์และอะไหล่กล้องจุลทรรศน์
  • บริการซ่อมกล้องจุลทรรศน์ทุกอาการ
  • โมเดลหุ่นจำลอง เซลพืช เซลสัตว์
  • แผ่นสไลด์กลุ่มพืชและสัตว์
  • เครื่องแก้วสำหรับห้องปฎิบัติการชีววิทยา เครื่องมือตู้อบ ตู้เพาะเชื้อ
  • รับออกแบบและติดตั้งระบบห้องปฎิบัติการชีววิทยา
  • อุปกรณ์เซฟตี้ แว่นตา ถุงมือ หน้ากากผ้าปิดปาก น้ำยาชะล้างทำความสะอาดอุปกรณ์
  • เครื่องวัด เครื่องนับ

Loading