ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไอเลิร์นนิ่ง จำกัด

สำนักงานใหญ่
183/16 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 44
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220
โทร. 02 058 9365, 083 776 9020
แฟกส์. 02 058 9365
อีเมล์ ilearningok@gmail.com
ไอดีไลน์. bever5
Line id: bever5

เราบริหารงานภายใต้นโยบาย “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา”

จำหน่ายอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์,สื่อวีดีทัศน์,สื่อมัลติมีเดียฯ ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานท่านให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานการใช้งานที่ตรงกับความต้องการ

เริ่มก่อตั้งบริษัท จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ชื่อ บริษัท ไอเลิร์นนิ่ง จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยเริ่มนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ เครื่องมือสำหรับห้องทดลอง เพื่อการวิเคราะห์วิจัย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

Loading