เครื่องมือวัดและเครื่องชั่ง

เครื่องชั่งดิจิตอล Ohaus

เครื่องมือวัดและควบคุม

 • เวอร์เนียร์ไมโครสโคป Vernier Microscope
 • กัลวานอมิเตอร์แบบสาธิตขนาดตั้งโต๊ะ Galvanometer Demonstration
 • เครื่องตรวจสภาพการนำไฟฟ้า (ระบบอิเล็คทรอนิคส์ GMC) Electric Conductivity Apparatus
 • เครื่องวัดความต่างศักย์ Voltmeter
 • เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย Simple Ammeter
 • เครื่องวัด LCR ยี่ห้อ Lutron รุ่น LCR-9183 LCR Meter Lutron Model LCR-9183
 • เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็ก รุ่น EMF-822A ยี่ห้อ Lutron EMF Tester Model EMF-822A
 • มัลติมิเตอร์ แบบเข็ม Analog Multimeter
 • มัลติมิเตอร์ ACV,DCV,ACA,DCA ตรวจไดโอด,วัดความจุ Digital Multimeter ACV,DCV,ACA,DCA
 • มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล Digital Multimeter Uni-T Model UT-53
 • ไมโครแอมมิเตอร์-200-0+200 uA. Microammeter -200-0+200 uA.

เครื่องชั่ง

 • เครื่องชั่งดิจิตอลยี่ห้อ Ohaus จากอเมริกา มีขนาด 400 และ 600 กรัม ความละเอียด 0.01 กรัม รุ่น SPS402
 • เครื่องชั่ง 2 จาน พร้อมตุ้มน้ำหนัก 500 กรัม Table Balance with weights 500 g.
 • เครื่องชั่ง 2 จาน พร้อมตุ้มน้ำหนัก 2000 กรัม Table Balance with weights 2000 g.
 • เครื่องชั่งน้ำหนักคน Average Weight
 • เครื่องชั่งพลาสติก 2 กิโลกรัม Platform Scale 2 kg.
 • เครื่องชั่ง Cent-O-Gram 0.01 g. PROVA Cent-O-Gram 0.01 g. (PROVA)
 • เครื่องชั่ง Cent-O-Gram 0.01 g. OHAUS Cent-O-Gram 0.01 g. (OHAUS)
 • เครื่องชั่ง Triple Beam 0.1 g. OHAUS Triple Beam 0.1 g. (OHAUS)
 • เครื่องชั่ง Triple Beam 0.1 g. PROVA Triple Beam 0.1 g. (PROVA)
 • เครื่องชั่งดิจิตอล 2200 กรัม ความละเอียด 0.01 กรัม รุ่น FX-2000i ยี่ห้อ A&D Digital balance 2200 g.x0.01 g. Model FX-2000i A&D
 • เครื่องชั่งดิจิตอล 400 กรัม ความละเอียด 0.01 กรัม รุ่น SPS402 ยี่ห้อ OHAUS Digital balance 400gx0.01g. Model SPS402 OHAUS
 • เครื่องชั่งดิจิตอล 200 กรัม ความละเอียด 0.01 กรัม รุ่น SPS202 ยี่ห้อ OHAUS Digital balance 200gx0.01g. Model SPS202 OHAUS
 • เครื่องชั่งสปริงพลาสติกใส 500gต่อ5N Plastic Spring Balance 500g./5N
 • เครื่องชั่งสปริงพลาสติกใส 250g.ต่อ2.5N Plastic Spring Balance 250g./2.5N
 • เครื่องชั่งสปริงพลาสติกใส 1Kg.ต่อ10N Plastic Spring Balance 1Kg./10N
 • เครื่องชั่งสปริงพลาสติกใส 2Kg.ต่อ20N Plastic Spring Balance 2Kg./20N
 • เครื่องชั่งสปริงพลาสติกใส 3Kg.ต่อ30N Plastic Spring Balance 3Kg./30N
 • เครื่องชั่งสปริงพลาสติกใส 5Kg.ต่อ50N Plastic Spring Balance 5Kg./50N

***ภาพแทนสินค้าเท่านั้น คุณลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

Loading